مارا به دعا کاش نسازند فراموش

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند …

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

اجرایی شدن برنامه ی عملیاتی استان بدون همکاری سر گروهها و همکاران فعال امکان پذیر نبود .

بدین وسیله مراتب قدر دانی خود را از سرگروهها و همکاران عزیز اعلام می دارم .

براساس جدول برنامه عملیاتی گروهها ی استان به ترتیب رتبه های زیر را کسب نموده اند :

ناحیه ۱ زاهدان رتبه ی اول (سر گروه خانم شمسی حسین بر )

سراوان  (سر گروه  آقای دلمراد بلوچ زهی )و ناحیه ۲ زاهدان  (سرگروه خانم طوبی کاظمی)  مشترکا رتبه ی دوم

زابل (سرگروه خانم لکزایی ) رتبه ی سوم

 

و من الله توفیق