خورشید، محمد است و صادق ماه است / خورشید همیشه با قمر همراه است

یعنی که ولادت امام صادق / در روز ولادت رسول الله است

عیدتون مبارک

قابل توجه سرگروههای محترم

با توجه به اینکه عملکرد دانش آموزان در سوالهای ۷ تا ۱۴ خوب نبوده  تحلیل خود را بر اساس فرم زیر تکمیل نموده و تا  ۳۰ آذر به گروه استان ایمیل نمایید .

فرم تحلیل سئوالات نهایی جامعه شناسی ۲ (۱)