عصر یک جمعه دلگیر،

دلم گفت: بگویم، بنویسم

که چرا عشق به انسان نرسیدست،

چرا آب به انسان نرسیدست،

و هنوزم که هنوز است، غم عشق به پایان نرسیدست

بگو حافظ دل‌خسته ز شیراز بیاید،

بنویسد که هنوزم که هنوز است،

چرا یوسف گم‌گشته به کنعان نرسیدست و

چرا کلبه احزان به گلستان نرسیدست

عصر این جمعه دلگیر،

وجود تو کنار دل هر بی‌دل آشفته شود حس

کجایی گل نرگس؟

 

شعبان ماه عیدها و عید ماه‏هاست
                                               حلول ماه مبارک شعبان المعظم ماه پیامبر اعظم (ص)
                                                                                                                                  ماه عشق و رحمت خداوندی و اعیاد خجسته شعبانیه
                                                                                                                                                                                                                              بر همگان مبارک باد.